Veden produceras i vår anläggning på Rörvik gård utgående från ett råmaterial som vuxit i våra egna skogar eller som inköpts från andra hyggen i norra Bohuslän.

Efter sågning och klyvning läggs veden på tork utomhus i stack med skyddande presenning och i moduler bestående av 1 st EU lastpall, cirka 1 kubikmeter ved i nät samt på toppen en presenning som skyddar mot väta. Bästa torkningen sker under perioden april – september och den ved som vi säljer har varit lagrad på detta sätt under minst en sådan torkningsperiod.

Vi har valt att såga all ved i 30 cm längder som därefter klyvs till hanterliga vedträn. Den stacklagrade veden packas efter torkning i 60 liters nätsäck.

       Råmaterial till ved: a.    Torr björkved
 b.  
Blandad lövved, dvs    björk, asp, al och lönn
 c.  
Barrträdsved, dvs furu- och granvirke
 

Aktuella priser för våra vedprodukter

  Blanketten brevid kan
användas för
beställning eller förfrågan. (Skickas automatiskt till 75holmqvist@telia.com)