Färska hallon. Nyheter 2016

Nya tunnlar – nya bär! Efter tio års arbete på vårt första hallonfält investerade vi år 2015 i ett nytt fält, nya tunnlar och nya bär. Den nya bärsort som vi tagit in heter Tulameen. Det är ett bär som utvecklats av Agriculture Canada Research Station, Vancouver, British Columbia (BC). Namnet är indianskt från trakten. Bären är stora och har utomordentligt hög kvalitet och gynnas av det skydd som tunnlarna ger mot skador av regn och blåst. I tunnlarna använder vi ett nytt odlingssystem som bättre stödjer växten och underlättar åtkomst och plockning. På försommaren pollineras hallonblommorna av de många bin och humlor som ingår i det mångfaldiga växt- och djurlivet vid det friska och näringsrika Strömsvattnet som också används för bevattningen. Investeringen i de nya odlingstunnlarna har gjorts med stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.

 

 

 Retur

bmch2011RH2017